Říjen 2022

Začátkem října 2022 jsme asistovali klientům při prodeji jejich společnosti působící v oblasti IT služeb v online prostředí a považovanou za jednu z předních českých společností v oblasti správy aplikací a webových technologií. Akviziční proces trval téměř devět měsíců a investor byl vybrán z několika konkurenceschopných nabídek. Zainteresované strany se rozhodly bližší informace o transakci nezveřejnit.