Prodej společností

Otázka budoucnosti společnosti a jejího možného prodeje vyvstane v životě každého majitele. Prodej společnosti je zároveň jedním z nejdůležitějších kroků v jejich profesním životě. Samotný impuls k prodeji může přijít též s přímou nabídkou koupě ze strany většího konkurenta, zákazníka či dodavatele.

Poradenství při prodeji firmy je jádrem naší specializace. Za dobu naší existence jsme již nasbírali mnoho zkušeností a v rámci jednání nás toho moc nepřekvapí. Většina našich klientů jsou společnosti s hodnotou mezi 20 až 500 miliony Kč, nicméně se nebráníme diskuzi nad všemi zajímavými případy.

Víme, že dobrý poradce má v procesu na straně prodávajícího své místo. Už jen z toho důvodu, že na straně kupujícího budou též poradci, právníci a ekonomové. S námi se vyhnete všem rizikům a vyřešíme za Vás veškeré právní náležitosti a naše zkušenosti z mnoha jiných případů využijeme pro vyjednání co nejlepších podmínek prodeje. Naše zkušenosti mnohokrát pomohly navýšit kupní cenu či minimalizovat daňové dopady.

Každý majitel je jiný, jejich motivace se liší a každý prodej je jedinečný. Snažíme se proto vždy najít co nejlepší řešení jak po obchodní, tak lidské stránce tak, aby vyhovovalo oběma stranám a až poté se jej snažíme dát do tabulek a smluv.

Jak prodej společnosti probíhá

S radostí tyto povinnosti převezmeme za Vás. Vy budete moci svůj čas věnovat svému podnikání.

01Příprava prezentačních materiálů
02Oslovení vhodných investorů
03Vedení jednání s investory
04Uzavření indikativní nabídky
05Spolupráce při due diligince
06Transakční dokumentace
07Uskutečnění transkace
01Příprava prezentačních materiálů
03Vedení jednání s investory
05Spolupráce při due diligince
Oslovení vhodných investorů02
Uzavření indikativní nabídky04
Transakční dokumentace06
07Uskutečnění transkace

Provedeme Vás celý procesem prodeje. Prodej začíná nastudováním společnosti, diskuzí nad její hodnotou a přípravou prezentačních materiálů. Pokračuje vyhledáním a oslovením vhodných investorů, až po vedení jednání s vybranými zájemci a uzavření indikativní nabídky (Letter of Intent). Klientovi můžeme též doporučit oslovení vhodných investorů z našich interních databází. Jedná se o prověřené investory, se kterými jsme v minulosti již jednali či realizovali prodej jiných firem.

V součinnosti s kupujícím dále realizujeme veškeré prověrky a kontroly stavu společnosti (Due diligence), aby celý proces probíhal co nejpečlivěji a nejdiskrétněji. V závěrečné fázi pro klienta realizujeme právní poradenství a kompletní transakční dokumentaci.

Jsme schopni se zapojit do jakékoliv části prodeje Vaší firmy, a to i v případě již probíhajících jednání. Ze strany prodávajícího ji zrealizujeme a dotáhneme do úspěšného konce.

Důvody prodeje společnosti

Důvodů, které majitele donutí přemýšlet o možném prodeji společnosti, je mnoho. Dost často není rozhodující jen jeden, ale jde o kombinaci několika faktorů. Níže uvádíme ty, se kterými se v rámci naší praxe setkáváme nejčastěji.

Věk majitele

V České republice bylo mnoho společností založeno v devadesátých letech, kdy se tvořilo ekonomické prostředí. Tyto společnosti mají přes dvacet let úspěšné existence. Jejich majitelé se potýkají jednak s přibývajícími léty a s tím, že v rodině není aktuální nástupce pro vedení společnosti. V některých případech má majitel zájem také na tom, aby společnost dostala nový impuls.

Společnost je na vrcholu

V době ekonomické konjunktury se někteří majitelé, kteří nemusí sice ještě řešit otázku nástupnictví, rozhodnou svou společnost nabídnout k prodeji jako úspěšné uzavření profesní kapitoly a zabezpečení svých nejbližších.

Potřeba kapitálu

Ekonomické prostředí se mění dynamicky a mnohdy je třeba zásadních investic pro další rozvoj společnosti. Jedním z řešení je vstup nového společníka, který umí společnosti dát nový impuls, finance či zkušenosti.

Potřeba růstu

Někdy za úspěšnou společností stojí úžasný nápad, který se povedlo zrealizovat. S rozvojem společnosti se ale může stát, že majiteli veškerá agenda s chodem společnosti doslova přeroste přes hlavu. Vstup nového společníka může být motivován i tím, že nový majitel přinese do týmu nové zkušenosti.

Špatné výsledky

V každém oboru a v životě každé společnosti jsou chvíle, kdy se nedaří jako dříve. Řešením může být nabídnout firmu k prodeji někomu, kdo lépe využije zázemí, potenciál či případně výrobní kapacity společnosti.

Příležitost

Stane se i situace, že majitel o prodeji zatím neuvažuje, nicméně dostane nabídku na koupi, která je velmi zajímavá, nejčastěji od konkurence či obchodního partnera.

Majitel chce změnu

Každý z Vašich zaměstnanců může dát výpověď a jít pracovat jinam. Málokdo si uvědomuje, že vlastnictví firmy je obrovská zodpovědnost a řídit společnost každý den třeba 25 let je veliká zátěž.


Domluvit schůzku

Proč my?

Již od roku 1992 poskytujeme komplexní služby spojené s prodejem či nákupem společností. Svých klientů si vážíme a respektujeme jejich požadavek mlčenlivosti.

 • Víme, že pozice prodávajícího je slabší strana a chráníme jeho zájmy
 • Vedeme celý proces diskrétně, abychom minimalizovali úniky mezi zaměstnance a obchodní partnery
 • Zakládáme si na lidském přístupu
 • Nastudujeme Vaši společnost a reálně se podíváme na její hodnotu a možnosti maximalizace ceny
 • Máme přes dvacet pět let zkušeností vyjednávání podmínek podobných transakcí
 • Máme přehled v daňové problematice a minimalizujeme daňové zatížení při prodeji
 • Identifikujeme slabá místa společnosti, abychom eliminovali rizika
 • Máme vlastní databázi možných investorů a umíme vyhledat další vhodné strategické investory
 • Snižujeme zatížení Vaše a Vašeho managementu při prodeji
 • Zvyšujeme věrohodnost celého úsilí v očích protistrany
 • Aktivně pracujeme na transakční dokumentaci tak, abychom ošetřili nejkritičtější místa
 • Náš provizní model je unikátní
 • Vyplatíme se

Mapa realizovaných prodejů

Mapa realizovaných prodejů