GEOSTAR, spol. s r. o.

25.06.2022
Majitelé společnosti GEOSTAR spol. s r.o. se na nás obrátili po neúspěšné snaze o "svépomocný" prodej 100% podílu ve své společnosti.

Rychlé informace

Počet zaměstnanců:
30+
Oblast působení:
Inženýrská geologie, geotechnika a zkušebnictví
Obrat:
30+ mil Kč

Předchozí pokusy majitelů o "svépomocnou" dohodu se zájemci o odkup jejich 30 let fungující společnosti neskončily úspěchem, a to zejména proto, že záměry potenciálních nabyvatelů nezaručovaly kontinuitu vývoje společnosti a nedospělo se ani k dohodě ohledně ceny případné akvizice.

Majitelé společnosti GEOSTAR proto po této osobní zkušenosti oslovili několik poradenských firem s žádostí o zprostředkování prodeje 100% podílu jejich společnosti. Z oslovených firem nakonec zvolili naši společnost Omega, která jim dle jejich slov nabídla nejkomfortnější podmínky a které také v průběhu realizace beze zbytku naplnila. 

Naši klienti nejvíce oceňovali profesionální přístup celého našeho týmu v čele s velmi osobní podporou Jana Skřičky - majitele a jednatele OMEGA, který je podporoval ve všech fázích přípravy akvizice. Samozřejmostí z naší strany bylo zajištění veškeré právní součinnosti na naše náklady včetně notářských úkonů.

Díky téměř ročnímu úsilí byl celý proces završen podpisem kupní smlouvy. Původní majitelé také měli možnost s novým majitelem nastartovat její další směřování a rozvoj, čímž bylo naplněno jejich přání o zajištění kontinuity jejich dlouho budovaného podnikání.

 

Řešitel: