Služby spojené s koupí společnosti

Při nákupu společnosti jsme schopni pro své klienty případně vyhledat vhodnou společnost na převzetí, zpracovat stanovisko hodnoty společnosti,  namodelovat vhodný model odkupu a vést vyjednávání o převzetí společnosti ve všech fázích až do uzavření transakce.

Identifikace akvizičních cílů

Úspěšný proces vyhledávání akvizičních cílů dokáže identifikovat ty cíle, které jsou nejvíce v souladu s podnikovou strategií kupujícího.

Zpracování ocenění společnosti

Při oceňování společností spolupracujeme s naší sesterskou firmou, největším znaleckým ústavem na Moravě.

Poradenství při due diligence

Komplexní služby v oblasti ekonomické, daňové a právní due diligence.

Vedení vyjednávání až po dokončení transakce

Vyjednávání o ceně a dalších podmínkách akvizice, vypracování nabídky dle požadavků kupujícího a prodávajícího.

Tvorba transakční dokumentace

Vyjednání kompletní transakční dokumentace spolu s právním poradcem.

Při nákupu společnosti jsme schopni pro své klienty případně vyhledat vhodnou společnost na převzetí, zpracovat stanovisko hodnoty společnosti,  namodelovat vhodný model odkupu a vést vyjednávání o převzetí společnosti ve všech fázích až do uzavření transakce.

Identifikace akvizičních cílů

Úspěšný proces vyhledávání akvizičních cílů dokáže identifikovat ty cíle, které jsou nejvíce v souladu s podnikovou strategií kupujícího.

Zpracování ocenění společnosti

Při oceňování společností spolupracujeme s naší sesterskou firmou, největším znaleckým ústavem na Moravě.

Poradenství při due diligence

Komplexní služby v oblasti ekonomické, daňové a právní due diligence.

Vedení vyjednávání až po dokončení transakce

Vyjednávání o ceně a dalších podmínkách akvizice, vypracování nabídky dle požadavků kupujícího a prodávajícího.

Tvorba transakční dokumentace

Vyjednání kompletní transakční dokumentace spolu s právním poradcem.