Reference

Bezvýhradně zachováváme mlčenlivost a respektuje zájem našich klientů nezveřejňovat informace o prodeji. Níže uvádíme čtyři vybrané aktuální reference, kde klient svolil ke zveřejnění či se prodávající i kupující rozhodli na vydání společné tiskové zprávy.

Aktuálně

13.07.2021

Majitelům společnosti GEOSTAR, spol. s r.o. jsme poskytli kompletní poradenství při prodeji jejich společnosti, která zajišťuje komplexní služby v oborech inženýrské geologie, geotechniky a laboratorní zkoušky zemin. Společnost se touto akvizicí stává součástí skupiny HRDLIČKA Holding, a doplní tak portfolio skupiny v oblasti stavebnictví. Více informací naleznete zde.

20.05.2021

Majitelům společnosti zabývající se stavební činností se zaměřením na rekonstrukci a výstavbu rodinných domů a kompletní dodávky odvodňovacích systémů jsme zrealizovali prodej části jejich společnosti. Součástí transakce byla rovněž kompletní přeměna společnosti. Zainteresované strany se rozhodly bližší informace o transakci nezveřejnit.

Mohlo by vás dále zajímat:

Společnost Omega bezvýhradně zachovává mlčenlivost a respektuje zájem našich klientů nezveřejňovat informace o prodeji. Uvádíme pouze reference, u kterých klient svolil ke zveřejnění či se kupující a prodávající dohodli na vydání společné tiskové zprávy.