Reference

Bezvýhradně zachováváme mlčenlivost a respektuje zájem našich klientů nezveřejňovat informace o prodeji. Níže uvádíme čtyři vybrané aktuální reference, kde klient svolil ke zveřejnění či se prodávající i kupující rozhodli na vydání společné tiskové zprávy.

Aktuálně

20.06.2023

Majitelům slovenské daňové a účetní kanceláře UEC s.r.o. jsme poskytli kompletní poradenství při prodeji jejich společnosti. Společnost se prodejem stává součástí skupiny poradenských a auditorských firem Moore, která si tímto rozšířila a upevnila své postavení na slovenském trhu.

08.04.2023

Těsně před Velikonocemi se nám podařilo dokončit prodej strojírenské společnosti s výrazným zaměřením na farmaceutický a potravinářský průmysl a švýcarský trh. Součástí prodeje byl i moderní průmyslový areál společnosti z roku 2014. Kupujícím byla mezinárodní strojírenská společnost. Zainteresované strany se rozhodly bližší informace o transakci nezveřejnit.

Mohlo by vás dále zajímat:

Společnost Omega bezvýhradně zachovává mlčenlivost a respektuje zájem našich klientů nezveřejňovat informace o prodeji. Uvádíme pouze reference, u kterých klient svolil ke zveřejnění či se kupující a prodávající dohodli na vydání společné tiskové zprávy.