Naše služby v oblasti bezpečnosti práce mají tři základní stavební kameny.

1. Identifikace a management rizik

Jedná se o kontroly pracovišť, strojů, vyhrazených technických zařízení, manipulace a skladování materiálu, analýzy předchozích pracovních úrazů a nemocí z povolání, použití elektřiny, zhodnocení ergonomických faktorů pracovních míst, zhodnocení vhodnosti ochranných pracovních pomůcek a mnoho dalšího.

2. Preventivní činnost

Vstupní i pravidelná školení a přezkoušení zaměstnanců v různých oblastech BOZP, provádění pravidelných kontrol, kontroly provedení veškerých revizí a způsobilosti obsluhy strojů, navrhování opatření ke snižování rizika atd.

3. Vedení dokumentace

Provádíme kontrolu stávající dokumentace a také vytváříme veškerou potřebnou novou dokumentaci.  Jedná se například o doklady o školeních a oprávněních, o kontrolách a revizích, o pracovních úrazech, evidence ochranných pracovních pomůcek, návody k obsluze nebo třeba provozní řády.

Bezpečnost práce | OMEGA

Poradíme Vám v oblasti bezpečnosti práce

Nepodceňujte svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce. Neztrácejte čas studováním všech předpisů. Prostě přehoďte starosti s BOZP na nás. Napište nám. Ozveme se Vám do 24 hodina a dohodneme se na dalším postupu.

Jméno

Telefon

Email

Vzkaz