Jindřich Sedláček

Jindřich je spoluzakladatelem a jednatelem společnosti Omega. Ve firemním poradenství působí více než 25 let. Orientuje se ve společnostech z oblastí zemědělské prvovýroby a ve společnostech s výrobním programem orientovaným na zemědělství. Věnuje se problematice spojené s výrobními družstvy a zdravotnictvím.

Jindřich hovoří anglicky, německy, španělsky a rusky