Humanitární aukce umění 2019

Střední škola, základní škola a mateřská škola, JISTOTA, o. p. s., Tetín 1, Prostějov a OMEGA, spol. s.r.o., Havlíčkova 3a, Prostějov pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a dále ve spolupráci se Střední odbornou školou, nám. E. Husserla, Prostějov a Galerií 2002 si Vás dovolují pozvat na:

21. HUMANITÁRNÍ AUKCI UMĚLECKÝCH PŘEDMĚTŮ

Tato aukce se bude konat ve středu 27. 11. 2019 v 16:00 hod. v přednáškovém sále Národního domu Prostějov, Vojáčkovo nám. 1., zápis účastníků dražby od 15:30 hod.

Prohlédnout si všechna dražená díla Seznam dražených děl

Dražena budou umělecká díla poskytnutá akademickými malíři a sochaři, umělci, výtvarníky, fotografy a skláři – např: Vlastimil Zábranský, Jiří Anderle, Josef Velčovský, Jan Kanyza, Jiří Suchý, Boris Jirků, Jiří Mocek, Alena Antonová, Karel Beneš, Daniela Benešová, Jiří Brázda, Jaroslav Dajč, Jan Kavan, Eduard Milka, Tomáš Hřivnáč, Jaroslav Chudomel, Milan Bauer, Josef Dudek, Herbert Kisza, Michael Rittstein, Zdeněk Mézl, Olga Vyleťalová, Jan Odvárka, Karla Ryvolová, Václav Ježek von Thienfeld, Ladislav Hodný, Jan Jankůj, Pavel Roučka, Markéta Králová, Petr Ptáček, Emanuel Ranný, Otakar Hudeček, Günter Hujber, Michal Halva, Josef Mžyk, Karel Musil, Eduard Ovčáček, Ondřej Michálek, Daniel Pešta, Tomáš Bím a další.

Slavnostní vernisáž se koná v pondělí 18. 11. 2019 v 16.00 hodin ve foyer divadelního sálu na adrese Národní dům, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov.

Prohlídky dražených předmětů ve foyer divadelního sálu (vstup přes pokladnu divadla):

  • před divadelními představeními – vstup hlavním vchodem
  • a v den aukce v době od 10:00 hod. v aukční místnosti do zahájení aukce tj. v přednáškovém sále, I. patro Národního domu v Prostějově.
Aukční vyhláška

Současně proběhne prodejní výstava výrobků, upomínkových předmětů a prací žáků, učitelů a přátel školy.

Finanční prostředky získané v aukci budou použity na činnost a provoz Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA, o.p.s. pro handicapované děti a žáky.

Na tuto dobročinnou aukci dále přispěli:
Národní dům, o.p.s. Prostějov, Městské divadlo Prostějov, OMEGA, spol. s r.o. Prostějov, MOPS spol. s r.o. Pekárna Němčice n/H., Hypermarket TESCO Prostějov, MAKOVEC, a. s., CHEOPS Prostějov.