Humanitární aukce umění 2018

Střední škola, základní škola a mateřská škola, JISTOTA, o. p. s., Tetín 1, Prostějov a OMEGA, spol. s.r.o., Havlíčkova 3a, Prostějov pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a dále ve spolupráci se Střední odbornou školou, nám. E. Husserla, Prostějov si Vás dovolují pozvat na:

20. HUMANITÁRNÍ AUKCI UMĚLECKÝCH PŘEDMĚTŮ

Tato aukce se bude konat ve čtvrtek 29. 11. 2018 v 16:00 hod. v přednáškovém sále Národního domu Prostějov, Vojáčkovo nám. 1., zápis účastníků dražby od 15:30 hod.

Prohlédnout si všechna dražená díla Seznam dražených děl

Dražena budou umělecká díla poskytnutá akademickými malíři a sochaři, umělci, výtvarníky, fotografy a skláři – např:  Vlastimil Zábranský, Jiří Anderle, Josef Velčovský, Ivana Lomová, Jiří Suchý, Boris Jirků, Jiří Mocek, Alena Antonová, Daniela Benešová, Karel Beneš, Jiří Brázda, Jaroslav Dajč, Jan Kavan, Eduard Milka, Tomáš Hřivnáč, Jaroslav Chudomel, Milan Bauer, Josef Dudek, Herbert Kisza, Michael Rittstein, Zdeněk Mézl, Karel Šafář, Olga Vyleťalová, Jan Odvárka, Karla Ryvolová, Václav Ježek von Thienfeld, Ladislav Hodný,  Jan Jankůj, Pavel Roučka, Markéta Králová, Petr Ptáček, Emanuel  Ranný,  Otakar Hudeček, Günter Hujber, Emma Srncová, Michal Halva, Josef Mžyk, Jiří Surůvka, Karel Musil, Eduard Ovčáček, Pavel Hlavatý, Renata Rea Šimlíková, Ivana Baraziová, Ondřej Michálek, Daniel Pešta, Tomáš Bím a další.

Slavnostní vernisáž se koná v pondělí 19. 11. 2018 v 16.00 hodin ve foyer divadelního sálu na adrese Národní dům, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov.

Prohlídky dražených předmětů ve foyer divadelního sálu (vstup přes pokladnu divadla):

  • před divadelními představeními – vstup hlavním vchodem
  • a v den aukce v době od 10:00 hod. v aukční místnosti do zahájení aukce tj. v přednáškovém sále, I. patro Národního domu v Prostějově.
Aukční vyhláška

Současně proběhne prodejní výstava výrobků, upomínkových předmětů a prací žáků, učitelů a přátel školy.

Finanční prostředky získané v aukci budou použity na činnost a provoz Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA, o.p.s. pro handicapované děti a žáky.

Na tuto dobročinnou aukci dále přispěli:
Národní dům, o.p.s. Prostějov, Městské divadlo Prostějov, OMEGA, spol. s r.o. Prostějov, MOPS spol. s r.o. Pekárna Němčice n/H., Hypermarket TESCO Prostějov, MAKOVEC, a. s., CHEOPS Prostějov.